Product 1.

The product consists of a glyceroalcoholic and hydroglyceroalcoholic products with significant antioxidant activity out of the fresh mycelium of the Pleurotus ostreatus mushroom. Fresh mycelium will be used, in growing status, separated without any processing after obtaining it by submerged growing. Such products are similar to the gemmotherapeutic remedies largely used in alternative medicine, with the purpose of extending the antioxidant product range which can be used as nutritional supplement.

Zâmbet

Produsul consta intr-un preparat gliceroalcoolic și hidrogliceroalcoolic cu activitate antioxidantă semnificativă din miceliul proaspăt al ciupercii Pleurotus ostreatus. Se utilizează miceliu prospăt, în fază de creștere, separat fără nicio prelucrare după obținerea prin cultivare în mediu submers. Astfel de preparate sunt similare celor gemoterapice care au o largă utilizare în medicina alternativă, în scopul lărgirii gamei de produse cu efect antioxidant ce pot fi utilizate ca supliment nutritiv.

Product 2.

MycoPo product consists of a mixture of freeze-dried mycelium to four species of Pleurotus ostreatus mushroom. It is used to increase the antioxidant status in the human colon, but also for stimulating of favorable microflora.
 
Zâmbet
 
Produsul MycoPo consta dintr-un amestec de miceliu liofilizat a patru specii de Pleurotus ostreatus. Este destinat cresterii statusului antioxidant de la nivelul colonului uman, dar si pentru rolul de stimulare al microflorei favorabile.